Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9829 707b 500
Reposted from0 0 viaverronique verronique
6978 008a
Reposted fromkarahippie karahippie
Sponsored post
7969 e434
Reposted fromkarahippie karahippie
0017 2c74
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4550 3639 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
5975 e7fd 500
Olive Kitteridge [2014]
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
9656 f548
Reposted fromyoulikeit youlikeit viairmelin irmelin
1463 54f1
Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viairmelin irmelin
1029 8c5b 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
7418 f4e5
Reposted fromkarahippie karahippie
4462 0df7 500

forthejoyof:

  Tadeusz Kantor, The Sea Concerto - Cricoteka Krakow, 1967

Reposted fromcroiea croiea viaverronique verronique
3825 9171 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaolalaa olalaa
5614 62d1 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
9866 4d3d 500
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin
Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaEldharjarr Eldharjarr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...