Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0483 5fa9 500
Reposted fromverronique verronique
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
Sponsored post
7608 cac8 500
0346 f5ed
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaEldharjarr Eldharjarr
1813 0a56 500
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viairmelin irmelin
1820 a8ac
Reposted fromkarahippie karahippie
9138 fa69 500
Reposted fromverronique verronique
0801 d9ef
Reposted fromkarahippie karahippie
4111 e923
Reposted fromkarahippie karahippie
Wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo.
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromshakeme shakeme viaambivalence ambivalence
5868 d78c 500
Reposted frommangoe mangoe vianoisetales noisetales
1752 6744 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaolalaa olalaa
0500 7271 500
Reposted from0 0 viaicantsleepatnight icantsleepatnight
3640 4b60 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
9131 be61 500
Reposted from0 0 viaEldharjarr Eldharjarr
6671 29d1
Reposted fromWarpRider WarpRider viaverronique verronique
Nie powinno się iść przez życie samotnie. Wszyscy czasem potrzebujemy pomocy. Bez względu na to, jacy jesteśmy silni. Z niektórymi sytuacjami nie sposób się uporać w pojedynkę.
— Chris Carter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...